CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Oveky oslav 10 let sv innosti

Poadem s nzvem A jak sa t oveky oslav v ptek 13.listopadu 2009 dtsk folklorn soubor Oveky z Valaskho Mezi desetilet od svho zaloen.

Zaloen souboru na jae roku 1999 bylo zavrenm mnohaletho sil rznch jednotlivc a instituc ve mst o vznik dtskho souboru zamenho na valask folklr. Vechny dosavadn pokusy vychzely obvykle z naden folklornch fand, ale nikdy nenavazovaly na nkter ze dvou folklornch soubor pracujcch ve Valaskm Mezi.

Teprve Oveky byly zaloeny jako potomek valaskho souboru psn a tanc Baa, kter ve mst psob nepetrit od roku 1945. Pirozen spojen baa oveky, ale tak propojen umleckho veden obou soubor osobou Renaty Kotasov napovd, e stejn jako Baa, tak i Oveky zstvaj doma na Valasku a v okol Meza pedevm prostednictvm kmenovho repertoru. A tak jako u souboru Baa je i u Oveek prvoadm clem vytvoit kolektiv, do kter se lenov budou rdi vracet pro anebo s valaskou psnikou a tancem.

Deset let uplyne v ivot lovka jako voda, zrovna tak uplynulo i 10 let existence Oveek, ale i za tu pomrn krtkou dobu je na co vzpomnat.

Slavnostn veer k 10.vro mezskch Oveek nabdne prostor pro setkn souasnch i bvalch len dnes teba mladch baovc, ondr nebo morek, prostor pro setkn vedoucch s folklornmi pteli z jinch soubor, ale samozejm i pohled na repertor souboru.

Pestoe repertor souboru nen nijak zvl᚝ rozshl, je pro divka urit zajmav, o em svd nejen ada pozvn soboru na rzn folklorn akce, ale i pravideln kladn hodnocen odbornch porot na pehldkch dtskch soubor. A vezmeme-li v vahu, e ve veden souboru jak po organizan, tak i po umleck strnce pracuj od zaloen pouze amati, nem se soubor za dobu sv innosti za co stydt.

To, e Oveky nestrnou a v pln sle vstupuj do dalho desetilet sv innosti, je nejen zsluha zakladatelek Renaty Kotasov a Petry Ondrukov - ale i vech vedoucch, rodi a rodinnch pslunk dt, bez jejich pomoci a zpalu by nebylo co slavit, ale ani komu pedvat pekrsn bohatstv z nekonen studnice lidovho umn.

Oveky oslav 10 let sv innosti   
AKTUALITY

ROBE Valmez Cup 2018 - mezinrodn fotbalov turnaj starch k U13
ROBE Valmez Cup 2018 - mezinrodn fotbalov turnaj starch k U13 III. ronk mezinrodnho fotbalovho turnaje starch k U13. Dti ze souboru Oveky budou opt u slavnostnho zahjen turnaje. Pi slavnostnm ukonen turnaje bude ptomen ...
valmezcup.cz

17. Dtsk baovsk bl
Srden zveme dti, rodie, prarodie na zbavn odpoledne pln her, tanc a sout. Navc si dti mohou vyzkouet malovn vajek, zdoben pernk a pleten tatar. ...

Fotogalerie
aktualizovali jsme fotogalerii, vce na www.iridie.rajce.idnes.cz ...
iridie.rajce.idnes.cz

ROBE Valmez cup 2017 - podkovn
Dobr den, rd bych vyjdil velk dky Vaemu souboru za spoluprci na slavnostnm zahjen a zvrenm vyhlen ROBE VALMEZ CUP 2017. Jen dky lenm Vaeho souboru m tu ...

16. Dtsk baovsk bl
16. Dtsk baovsk bl Zveme rodie a hlavn jejich dti na odpoledne pln her, tanc a lidov muziky. Dti si budou moci vyzkouet zdoben pernk, malovn vajek a pleten tatar. OVEKY tentokrt na ...

ovecky.net      web-klanica