CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Oveky oslav 10 let sv innosti

Poadem s nzvem A jak sa t oveky oslav v ptek 13.listopadu 2009 dtsk folklorn soubor Oveky z Valaskho Mezi desetilet od svho zaloen.

Zaloen souboru na jae roku 1999 bylo zavrenm mnohaletho sil rznch jednotlivc a instituc ve mst o vznik dtskho souboru zamenho na valask folklr. Vechny dosavadn pokusy vychzely obvykle z naden folklornch fand, ale nikdy nenavazovaly na nkter ze dvou folklornch soubor pracujcch ve Valaskm Mezi.

Teprve Oveky byly zaloeny jako potomek valaskho souboru psn a tanc Baa, kter ve mst psob nepetrit od roku 1945. Pirozen spojen baa oveky, ale tak propojen umleckho veden obou soubor osobou Renaty Kotasov napovd, e stejn jako Baa, tak i Oveky zstvaj doma na Valasku a v okol Meza pedevm prostednictvm kmenovho repertoru. A tak jako u souboru Baa je i u Oveek prvoadm clem vytvoit kolektiv, do kter se lenov budou rdi vracet pro anebo s valaskou psnikou a tancem.

Deset let uplyne v ivot lovka jako voda, zrovna tak uplynulo i 10 let existence Oveek, ale i za tu pomrn krtkou dobu je na co vzpomnat.

Slavnostn veer k 10.vro mezskch Oveek nabdne prostor pro setkn souasnch i bvalch len dnes teba mladch baovc, ondr nebo morek, prostor pro setkn vedoucch s folklornmi pteli z jinch soubor, ale samozejm i pohled na repertor souboru.

Pestoe repertor souboru nen nijak zvl᚝ rozshl, je pro divka urit zajmav, o em svd nejen ada pozvn soboru na rzn folklorn akce, ale i pravideln kladn hodnocen odbornch porot na pehldkch dtskch soubor. A vezmeme-li v vahu, e ve veden souboru jak po organizan, tak i po umleck strnce pracuj od zaloen pouze amati, nem se soubor za dobu sv innosti za co stydt.

To, e Oveky nestrnou a v pln sle vstupuj do dalho desetilet sv innosti, je nejen zsluha zakladatelek Renaty Kotasov a Petry Ondrukov - ale i vech vedoucch, rodi a rodinnch pslunk dt, bez jejich pomoci a zpalu by nebylo co slavit, ale ani komu pedvat pekrsn bohatstv z nekonen studnice lidovho umn.

Oveky oslav 10 let sv innosti   
AKTUALITY

Valask kotovn 2021
Valask kotovn 2021 Mimodn vydaen odpoledne spojen s ochutnvkou valaskch pochutin. Klobsky, chleba se sdlem a kvarkama, valask frgly. Nechybl kot slivovice, vna a burku. Nvtvnc ...
iridie.rajce.idnes.cz

20.vro DFS Oveky
20.vro DFS Oveky V sobotu 23.11. probhl vron koncert k zaloen DFS Oveky. Zznam koncertu si mete prohldnout na youtube.com - vyhledat: 20 let souboru OVEKY 23.11.2019. Fotografie na: vas ...
youtube.com/watch?v=qSgxjcOaIvU

18. DTSK BAOVSK BL
18. DTSK BAOVSK BL Zveme vs na odpoledne pln her, zpvu a tance s dtmi a pro dti. Hostem blu Dtsk folklorn soubor Mal Radho z Ronova pod Radhotm. Bhem blu si dti budou moct namalovat ...

Oveky nejen na soustedn v Chorvatsku
Oveky nejen na soustedn v Chorvatsku Ve dnech 16. - 23. 6. 2018 jsme absolvovali tanen a muzikantsk soustedn v Chorvatsku, tentokrt v Makarske. A protoe jsme soubor akn, domluvili jsme si tam, za pomoci pan ...
youtube.com/watch?v=sRuUBKS5ivg

ROBE Valmez Cup 2018 - zahjen turnaje
Podvejte se na slavnostn zahjen turnaje, kter by se neobelo bez dt ze souboru Oveky. ...
/www.tvcom.cz/Zapas/Sport-Fotbal/Soutez-

ovecky.net      web-klanica